Ερευνητικό κέντρο της Google στην Ευρώπη για το machine learning

Η μεγαλύτερη μονάδα της Google εκτός ΗΠΑ Τη μεγαλύτερη μονάδα εκτός ΗΠΑ ετοιμάζει η Google στην Ευρώπη. Το νέο Machine Learning Research Group θα έχει τη βάση του στη Ζυρίχη της Ελβετίας με στόχο την έρευνα στην εκμάθηση μηχανής, την οποία θεωρεί η εταιρία κρίσιμη στην ανάπτυξή της. Η συνεχιζόμενη έρευνα της Google στο Machine Intelligence είναι αυτό που τροφοδοτεί πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι την ημέρα – από το Translate μέχρι το Photo Search και το SmartReply for Inbox. Τα αντικείμενα που θα ασχοληθούν οι μηχανικοί της  Google στο νέο group, θα είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, η αντίληψη μηχανής και η ευφυία μηχανής.


Link to Full Article: Ερευνητικό κέντρο της Google στην Ευρώπη για το machine learning

Pin It on Pinterest

Share This

Join Our Newsletter

Sign up to our mailing list to receive the latest news and updates about homeAI.info and the Informed.AI Network of AI related websites which includes Events.AI, Neurons.AI, Awards.AI, and Vocation.AI

You have Successfully Subscribed!